Monday May 28 2018

Active Monday in Maksimir park

Maksimirski perivoj, Zagreb 10000, Croatia UDRUGA INVALIDA RADA ZAGREBA UDRUGA INVALIDA RADA ZAGREBA
  • Gdje Zagreb,
    Croatia
  • Početak događaja
    08.00

08.00 h okupljanje sudionika na glavnom ulazu u Park Maksimir 08.15-09.00 h jutarnje razgibavanje 09.00-10.30 h nordijsko hodanje kroz park Maksimir, obilazak pet jezera 10.30-11.00 h vježbe istezanja