Intervju sa Nenadom Borkovićem, nacionalnim koordinatorom MOVE Week-a Hrvatska

"Biti dio okruženja koje pred tebe svakodnevno stavlja nove izazove motivirajuće i inspirativno i konstantno te tjera naprijed"...

"Biti dio okruženja koje pred tebe svakodnevno stavlja nove izazove motivirajuće i inspirativno i konstantno te tjera naprijed"; misao je vodilja nacionalnog koordinatora MOVE Weeka Hrvatska, Nenada Borkovića. Slažete li se s njime?

Više o njegovom radu i ovogodišnjem MOVE Weeku, kao i cijeli intervju možete pronaći na: http://www.isca-web.org/english/news/interviewwithnenadborkovicmoveweeknationalcoordinatorforcroatia